פתיחת הקו המהיר של הרכבת בין תל אביב לירושלים צפויה להידחות בכחצי שנה. כך עולה מדיווח של רכבת ישראל שנמסר הבוקר (יום ד') לבורסה לניירות ערך בתל אביב. כך נמסר בעיתון כלכליסט.

"החברה מדווחת כי נכון למועד זה, טרם התקבלו כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לצורך הפעלת הקו לשימוש מסחרי לנוסעים כמפורט בדוח התקופתי. לפיכך, להערכת החברה, הפעלה כאמור צפויה להידחות בכשישה חודשים וזאת בכפוף לקבלת כל האישורים כאמור", לשון הודעת החברה.

כזכור הודיע שר התחבורה כי הרכבת תתחיל לפעול בערב פסח ולפי ההודעה של הרכבת נראה שזה יקרה רק בסוף השנה.

לפיכך, להערכת החברה, הפעלה כאמור צפויה להידחות בכ-6 חודשים וזאת בכפוף לקבלת כל האישורים כאמור", אומרים ברכבת. מהודעת הרכבת לתקשורת מאוחר יותר עולה כי מדובר באישורים מטעם המשטרה.

 תמונה: פלאש 90.