רוני לוי מאיציק קורנפיין איציק קורנפיין מרוני לוי השחקן שי אהרון מאוהדי הפועל י"ם כדורגל אוהדי הפועל י"ם כדורגל מהשחקן שי אהרון