בליגת העל, הפועל תעלה ובית"ר תשרוד. בלאומית, בית"ר תרד והפועל לא תעלה ליגה. לא יהיה דרבי