כן, הוא עשה זאת בעבר לא, היריבות בתחתית טובות יותר תלוי ברצון ובלחימה של השחקנים