הפועל תנצח, היא עדיפה ויש לה יתרון באיטיות חולון תעבור, היא יותר טובה השנה ומגיע לה זה יהיה צמוד ויגמר ב 3-2 לאחת הקבוצות