מבורך, הם יצליחו ובגדול הכל תלוי בכסף שיגייס איציק קורנפיין הם לא יגיעו ליעד שהציבו לעצמם