לא, זה עדין מוקדם, העונה רק התחילה. כן, הכישלון כולו שלו. אורי שרצקי צריך לתת לו עוד כמה מחזורים של חסד.