במכללה גאים בעובדה שלא רק במספר המסיימים הגבוה אלא גם בכך שעל פי נתוני הלמ"ס - אחוז גדול מהם שמתחילים ללמד נשארים במערכת למעלה משלוש שנים.  

נשיאת מכללת דוד ילין, פרופ' זמירה מברך: "מקצוע ההוראה הוא מקצוע שיש בו שליחות ויזמות חברתית. במשך 104 שנים המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין מכשירה מורים מצויינים  ותומכי חינוך, כגון תרפיסטים. המכללה מציבה בראש סולם העדיפויות להכשיר מורים הרואים בהוראה דרך חיים ולא רק תעודה. הסטטיסטיקה מוכיחה זאת:  90% מבוגרי דוד ילין מתחילים את עבודתם במערכת החינוך בהשוואה לממוצע הארצי שהוא 73%".

 

צילום: מכללת דוד ילין