רק השבוע חזרו התלמידים מחופשת חנוכה וכבר הסתדרות המורים הודיעה על שביתה בגני הילדים ובבתי הספר. בניסיון לביטול השביתה הוגש צוו מניעה ובמהלך הדיון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הציעה השופטת להמשיך במו"מ בין הצדדים ובינתיים לבטל את השביתה. על כן הוחלט כי הלימודים יחלו בשעה 09:00 בבוקר.

אמש, הורים רבים לא שמחו על החלטת הסתדרות המורים לפתוח בשביתת אזהרה 
השביתה על רקע אי-תשלום שכר מלא לאלפי עובדי הוראה. לדברי הסתדרות המורים, 'אלפי עובדי הוראה נפגעו באופן קשה מיישום לקוי של משרד החינוך בנושא המרות השכר ברפורמת "אופק חדש" ומיישום לקוי של הבנות בין ההסתדרות הכללית לבין משרד האוצר. לדבריהם, נציגי האוצר לא דנו עם הסתדרות המורים על רפורמה כלשהי בנושא החזר הוצאות נסיעה, ובוודאי שהם מנועים להפחית בשכרם ובהחזר הוצאות נסיעה של עובדי ההוראה מבלי לקיים שיח עם הסתדרות המורים'.

ביום ראשון האחרון, נפגשה ,יפה בן - דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים  ומר גד דיעי , מ"מ המזכ"לית , פרופ' ירון זליכה , יועץ כלכלי להסתדרות המורים ועו"ד בני כהן, יועץ משפטי להסתדרות המורים  עם מנכ"ל משרד האוצר, מר שי באבד, מנכ"לית משרד החינוך, הגב' מיכל  כהן  , סגן החשבת הכללית, מר יוסי אצקוביץ, הממונה על השכר, מר יוסי כהן, חשב משרד החינוך ,מר יוסי שטראוס ובכירים נוספים  ודרשה ביטול רטרואקטיבי של קיזוזי השכר בעקבות המרת השכר המוטעית. כמו כן דרשה המזכ"לית ביטול קיצוץ החזרי הנסיעות ומקדמות שכר לעובדי הוראה שקוזז שכרם. לאחר שעות רבות חלה התקדמות במו"מ, אך לא מספקת , הסתדרות המורים נתנה אפשרות למשרד האוצר להיענות לדרישות ומשלא נענינו הוחלט להודיע על שביתת אזהרה.

יפה בן דויד:" הפגיעה בשכרם של עובדי ההוראה בשיעור של אלפי שקלים בנימוק של טעות לכאורה אינו מקובל עלינו, דרישת הסתדרות המורים היא למנוע המשך הפגיעה והחזרת הסכומים שנוכו וקוזזו משכר עובדי ההוראה. דרישה זו נדחתה על ידי האוצר ולפיכך לא נותרה בידינו הברירה אלא לצאת בשביתת מחאה. לא מקובלת עלינו טענת חשבי משרד החינוך לקשיים טכניים הקשורים במערך המחשוב. ממשלת ישראל צריכה להתבייש! אלפי עובדי הוראה, התייצבו לעבודה בחודשים האחרונים, במסירות ואחריות למרות שלא קיבלו שכר מלא. זכותו של כל עובד הוראה לתשלום שכרו המלא ולהבטחת קיומו בכבוד, אינה נופלת מזכותם של שאר אזרחי המדינה השולחים את ילדיהם מדי יום לבתי הספר".

באוצר ובמשרד החינוך אומרים כי ההשבתה היא החלטה כוחנית, שרירותית ופזיזה, וכי בכוונתם למצות את הכלים העומדים לרשותם. באוצר ובמשרד החינוך אומרים כי הם רואים בחומרה רבה את ההחלטה של מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן-דוד, להשבית את הלימודים, ואומרים כי מדובר בהחלטה כוחנית, שרירותית ופזיזה. בשני המשרדים אומרים כי כך לא בונים יחסי עבודה וכי בכוונתם למצות את הכלים העומדים לרשותםתמונה: נטי שוחט/ flash 90