החלטה על חיסכון יכולה להיות משמעותית עבור עצמאיים בישראל. לעומת שכירים שנהנים מהסדר פנסיית חובה שנהוג במשק מאז שנת 2008, עצמאים נדרשים לקבל החלטה אקטיבית האם ומתי להתחיל את החיסכון. חוסר יציבות ואי ודאות בהכנסות לא תורמים ומחייבים את העצמאי להפעיל מערכת שיקולים לטווח ארוך.

האופציה הבסיסית: קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח וקופות גמל

באופן עקרוני, אפיקי החיסכון שרלוונטיים עבור החוסך העצמאי זהים לאלו של החוסך השכיר והם כוללים את קרנות הפנסיה, פוליסות ביטוח וקופות גמל. עד לפני מספר שנים היו קופות הגמל אפיק החיסכון המועדף על עצמאים, בעיקר כי ניתן היה למשוך אותן תוך 15 שנה ממועד הפתיחה. עם זאת, שינויים בחוק הפכו את הקופות לאמצעי חיסכון לטווח ארוך ולכן עצמאים רבים נטשו אותן.

עוד פקטור שכדאי להכניס למערך השיקולים היא הטבת המס. עצמאי שמגיע לרף תשלום המס מקבל הטבה בגין הפקדה של עד 16% מהכנסתו, עד לתקרת הפקדה חודשית שמתעדכנת אחת לתקופה. כמו כן, עצמאים יכולים להחליט האם לבצע הפקדה לתכנית פנסיונית אחת לשנה או בהוראת קבע חודשית. בחיסכון באמצעות פוליסות ביטוח יש לקחת בחשבון מצבים שבהם תיפסק ההכנסה. כיסויים למצבים אלו כוללים כיסוי למקרה מוות, אובדן כושר עבודה וביטוח רפואי. 

האופציה המשתלמת: קרן השתלמות

הפקדה לקרן השתלמות מבטיחה הטבת מס. הטבת המס ניתנת גם בשלב ההפקדה וגם בשלב המשיכה והיא יכולה להצטבר לסכום של אלפי שקלים. כתוצאה מכך, הקרן היא האפיק ההוני היחיד שבו העצמאי יכול לקבל הטבות מס גם בתקופת חיסכון קצרה של 6 שנים בלבד.

כל קרן חדשה הופכת לנזילה תוך 6 שנים אבל עצמאי שמעוניין לחסוך תוך ניצול הטבות מס יכול להשאיר את הכסף גם בתום התקופה. במקרה כזה, הרווחים שנצברים בקרן מקבלים פטור ממס רווחי הון שעומד על 25%. ניתן כאמור לפדות את הקרן כסכום חד פעמי (הוני) ולא בדרך של קצבה חודשית, היא מאפשרת לספור את הותק מחודש ינואר של השנה בה נפתחה וניתן לבצע הפקדות בהוראת קבע, בסכומים חד פעמיים או בשילוב ביניהם.

עצמאי יכול לבחור את רמת הסיכון שמתאימה לו. פרופיל הסיכון נקבע לפי מאפייני החוסך, רמת ההכנסה, מגוון אמצעי החיסכון שעומדים לרשותו ועוד. אפשרות נוספת היא לפצל חלק מהכספים לאפיקים אחרים, בלי לאבד את הזכויות המקוריות בקרן. מעבר לכך, חשוב לציין שניתן לקחת הלוואה על חשבון הקרן. הלוואה כזו ניתנת בתנאים מועדפים והיא משתלמת יותר בהשוואה להלוואות מהבנק. כל אלו הופכים את הקרן לאמצעי חיסכון משתלם לעצמאים.