בתמונה, עם שרה האחות הראשית במחלקת יולדות (מימין)
צילום: דוברות הדסה.