לאן מתבצע פינוי פסולת בניין?

על-מנת לפנות את פסולת הבניין באופן מסודר ומקצועי, יש ראשית כל לענות על השאלה לאן מתבצע פינוי פסולת בניין. התשובה: לאתרים ייעודיים לכך. באתר של המשרד להגנת הסביבה ניתן למצוא רשימה מפורטת, וכמובן עדכנית, הן של אתרי הטמנה, הן של תחנות מעבר והן של תחנות מחזור – וכששוכרים את שירותיה של חברה אשר מציעה את השירות של פינוי הפסולת, לוודא עם אנשי החברה שהם אכן מפנים את הפסולת שלכם לאחד האתרים המופיעים ברשימה (ישנם כ-35 תחנות מעבר, אתרי הטמנה ואתרי מחזור, שפזורים בכל רחבי הארץ).

מתי נדרש הפינוי של פסולת מסוג זה?

השירות של פינוי פסולת בניין נדרש בכל מקרה שבו מוצא לפועל הליך שיפוץ משמעותי, שמייצר באופן טבעי פסולת רבה מסוג זה, כשתוך כדי ביצוען של עבודות עפר מצטברת פסולת, אחרי הריסה של בניין (למשל במסגרת פרויקט התחדשות עירונית) ובמקרים נוספים.

אישורים לטופס 4

מעבר לחובה להגן על הסביבה, ולסנקציות החמורות שעלולות להיות מנת חלקו של מי שמפנה פסולת בניין באופן לא מסודר, לאתר שאינו מיועד לכך, סיבה נוספת להפקיד את המטלה של פינוי פסולת בניין בידיים מקצועיות ואמינות היא שללא אישור על פינוי שכזה לא ניתן לקבל טופס 4. בהקשר זה כדאי לציין כי ללא טופס זה, לא ניתן לחבר מבנה שהושלמה בנייתו לתשתיות החיוניות השונות (חשמל, מים וכו') ובעצם לא ניתן לאכלס אותו.

בהתאם, כשמחפשים חברה שתפנה את פסולת הבניין יש לוודא שהיא מוסמכת להנפיק אישורים לטובת טופס 4 (וכמובן שהיא מבצעת את הפינוי על-פי כל הנהלים).

מדוע חשוב לפנות באופן מקצועי פסולת בניין?

פינוי פסולת בניין באופן לא מקצועי, ובפרט השלכתה ברשות הרבים, עלולה לגרום למפגעים אסתטיים קשים. בנוסף פיזור פסולת שכזו במקומות שלא מיועדים לכך עלול להוביל למפגעים תברואתיים קשים – בפסולת בניין יש בדרך כלל חומרים מזהמים שיפגעו במי התהום ובקרקע, ועל כן גם באוכלוסייה באזור. פינוי מסודר, לעומת זאת, מאפשר להפריד מתוך הפסולת חומרים שאותם ניתן למחזר, ואת כל השאר להטמין באופן בטוח כך שלא יהווה סכנה.