על פי כתב האישום, בין השנים 2012-2017 ארגנו שמונה הנאשמים, באופן שיטתי ומתמשך, הימורים לא חוקיים בישראל, ובעיקר תוך התבססות על אתרי הימורים באינטרנט, עבור מהמרים מישראל.

הנאשמים סיפקו שירותי הימורים ומשחקים אסורים ללמעלה ממאה מהמרים. מכתב האישום עולה כי היקף ההימורים שארגנו הנאשמים עמד על סכום של כ – 34 מיליון ₪. מכתב האישום עולה כי הנאשמים ארגנו את הפעילות והנאשמים האחרים שימשו כסוכנים מטעמם, אחד מהם היה אחראי למערכת המחשב.

כתב האישום הוגש לאחר חקירה מאומצת ומורכבת שנוהלה על ידי חוקרי ימ"ר ירושלים במשטרת ישראל ויחידת יהלום ברשות המיסים.

עם הגשת כתב האישום ביקשה הפרקליטות להורות על חילוט נכסי נדל"ן, כלי רכב וסכומי כסף שנתפסו מהנאשמים.